Chân Thành Truly
Nước chấm Hàn Quốc

Nước chấm Hàn Quốc

4 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
40,000 Đồng
247 lượt xem
Cá basa fillet

Cá basa fillet

5 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
22,000 Đồng
392 lượt xem
Cá basa cắt khúc

Cá basa cắt khúc

5 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
21,000 Đồng
285 lượt xem
Cá basa nguyên con

Cá basa nguyên con

5 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
21,000 Đồng
548 lượt xem
Cá diêu hồng

Cá diêu hồng

5 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
40,000 Đồng
361 lượt xem
Cá lóc nuôi

Cá lóc nuôi

5 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
30,000 Đồng
275 lượt xem
Cá ngừ thu

Cá ngừ thu

5 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
30,000 Đồng
373 lượt xem
Tôm bạc

Tôm bạc

5 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
50,000 Đồng
255 lượt xem
Tôm đất

Tôm đất

5 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
60,000 Đồng
196 lượt xem
Chân Thành Truly © 2019