Chân Thành Truly
Cá basa fillet

Cá basa fillet

3 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
22,000 Đồng
254 lượt xem
Cá basa cắt khúc

Cá basa cắt khúc

3 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
21,000 Đồng
190 lượt xem
Cá basa nguyên con

Cá basa nguyên con

3 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
21,000 Đồng
344 lượt xem
Cá diêu hồng

Cá diêu hồng

3 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
40,000 Đồng
229 lượt xem
Cá lóc nuôi

Cá lóc nuôi

3 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
30,000 Đồng
175 lượt xem
Cá ngừ thu

Cá ngừ thu

3 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
30,000 Đồng
248 lượt xem
Tôm bạc

Tôm bạc

3 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
50,000 Đồng
144 lượt xem
Tôm đất

Tôm đất

3 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
60,000 Đồng
135 lượt xem
Cá thu

Cá thu

3 tháng trước Trần Thị Thanh Hà
100,000 Đồng
150 lượt xem
Chân Thành Truly © 2018