Xin chào quý khách trong thời gian trước do một số trục trặc nên hệ thống đặt hàng online bị giáng đoạn, Từ ngày hôm nay 21/2/2017 hệ thông sẽ mở lại bình thường. Quý khách muốn đặt hàng xin bấm vào đây đề xem hướng dẫn mua hàng. Chúng tôi nhận đơn đặt hàng của […]

Đọc thêm